ควรทำประกัน หรือฝากเงินกับธนาคารดี?

ทำประกันหรือฝากเงินธนาคารดี

ในปัจจุบัน เรามีวิธีการออมเงินในรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นมาเป็นทางเลือก ให้กับเราเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการออมเงินในแบบของการทำประกัน

มีผู้คนอยู่ไม่น้อย ที่เชื่อกันว่าการออมเงินในธนาคาร กับการออมด้วยการทำประกันนั้น มีความคล้ายคลึงกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การออมทั้งสองแบบ มีความแตกต่างกันออกไป

 

ดังนั้น ผู้ที่ต้องการออมเงิน จึงควรพิจารณาให้รอบคอบ ว่าตนเองนั้น เหมาะสมกับการออมเงินประเภทไหนมากกว่ากันเพื่อความคุ้มค่า และผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเต็มที่ 

กรณีการออมเงินโดยการทำประกันชีวิต

การออมเงินในรูปแบบนี้ นอกจากเราจะได้ประโยชน์จากการออมเงินแล้ว ยังรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองต่างๆ ที่เราจะได้จากการทำประกัน

อย่างกรณีที่ผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่ จนครบตามสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้ตามกรมธรรม์ ก็จะมีการคืนเงินตามจำนวนที่ระบุเอาไว้

และหากผู้เอาประกัน เสียชีวิตในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ก็ยังจะช่วยให้ผู้รับประโยชน์ สามารถได้รับเงินประกันชดเชย ซึ่งอาจจะมากกว่าเบี้ยประกัน ที่ผู้เอาประกันจ่ายมาโดยตลอดอีกด้วย

 

ที่สำคัญ การทำประกัน จะเหมาะสมกับผู้เอาประกันอย่างยิ่ง ในกรณีที่ผู้เอาประกัน เป็นหัวหน้าหลักในการหารายได้กับครอบครัว

จะช่วยเป็นเครื่องประกันความมั่นคง ให้กับผู้ที่อยู่ข้างหลัง ว่าจะไม่เดือดร้อน หลังจากที่ผู้เอาประกันได้เสียชีวิตไปแล้ว

ในบางประกัน ยังสามารถซื้อสิทธิคุ้มครองเพิ่มเติม ให้เกิดการครอบคลุมมากขึ้นได้ แต่ก็อาจจะนำมาซึ่งเบี้ยประกันที่แพงมากขึ้น

ดังนั้น ผู้เอาประกัน จำเป็นจะต้องตรวจสอบให้รอบคอบ และวางแผนให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบต่อการเงินของตนเองในระยะยาว

 

กรณีการออมเงินโดยการฝากกับธนาคาร

การออมเงินโดยการฝากกับธนาคารนั้น เราจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองใดๆ เช่นเดียวกับการทำประกัน

แต่ว่ามีข้อดีตรงที่ ผู้เอาประกันสามารถที่จะฝากถอนเงินได้ ตามความเหมาะสม และสภาพการเงินของตนเองในขณะนั้นๆ

ซึ่งกรณีที่มีการฝากประจำ ก็จะเป็นการออมเงินเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว

การฝากแบบทั่วไป เรายังสามารถที่จะปิดบัญชีในช่วงเวลาใดก็ได้ ตามความต้องการ โดยไม่ทำให้สูญเสียเงินออมเกิดขึ้น

ต่างจากการทำประกัน ที่ตามสัญญาจะมีการระบุเอาไว้ว่า หากยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ผู้เอาประกันจะไม่ได้รับเบี้ยประกันที่จ่ายไปแล้วคืน

 

ดังนั้น หากใครที่มีฐานะทางการเงินที่คล่องตัว และสามารถบริหารเงินของตนได้ อย่างเป็นระบบ มั่นคง และมีวินัยแล้ว อาจจะเลือกการทำประกัน เพื่อเพิ่มการคุ้มครองให้กับตนเองไปในตัวด้วย

ส่วนการออมเงินในธนาคาร เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มั่นใจในฐานะทางการเงิน และส่วนมาก จะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย จึงควรมีการวางแผนการออม อย่างเหมาะสมกับตนเองให้มากที่สุด
ควรทำประกัน หรือฝากเงินกับธนาคารดี?
Scroll to top