ทำประกันอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ

ทำประกันไม่เสียเปรียบ

การทำประกัน ก็เปรียบเสมือนการสร้างความมั่นคงกับชีวิต และแน่นอนว่า ใครที่คิดทำประกัน ก็คงต้องคาดหวังเอาไว้ว่า บริษัทประกันจะต้องมีความยุติธรรม ในการช่วยเหลือเราได้อย่างเต็มที่ และสามารถเป็นที่พึ่งได้อย่างเหมาะสม

แต่ในหลายๆ ครั้ง ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจ ในรายละเอียดของประกัน และเงื่อนไขต่างๆ ของประกัน ที่ผู้เอาประกันได้ตกลงทำไว้ อาจทำให้เกิดการถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือเสียเปรียบโดยที่ไม่รู้ตัวได้

 

เพราะฉะนั้นแล้ว ผู้เอาประกันจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ มีสติรอบคอบในการเลือกซื้อประกันเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบในภายหลังตามมา 

สิ่งแรกที่ผู้เอาประกันควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดี

ก็คือลักษณะของประกันที่ตนเองต้องการทำ ว่าตนเองนั้นต้องการได้รับการคุ้มครองในแบบใด ครอบคลุมมากน้อยแค่ไหน

และที่สำคัญ สามารถจ่ายเบี้ยประกันได้ โดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเงินหรือไม่

เพราะเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายนั้น จะต้องสามารถจ่ายได้ จนตลอดสัญญาที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ มิเช่นนั้น การทำประกันก็ถือว่าสูญเปล่า และเสียผลประโยชน์ไปโดยสิ้นเชิง

 

ส่วนการเลือกซื้อประกันที่ดีนั้น

จะต้องเลือกซื้อกับตัวแทน หรือนายหน้าขายประกันที่มีใบอนุญาตอย่างชัดเจน เป็นตัวแทนและนายหน้า ที่สามารถให้ความรู้ในเรื่องของประกันตัวนั้นๆ ได้อย่างละเอียดถูกต้อง

โดยเราอาจจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง ผ่านบริษัทประกันอีกทีหนึ่ง เพื่อความมั่นใจ

 

การกรอกข้อมูลในคำขอเอาประกัน

เราควรจะเป็นคนกรอกด้วยตัวเอง หรือถ้าหากจะให้ตัวแทนหรือนายหน้าประกันกรอกให้ จะต้องมีการอ่านข้อมูลอย่างครบถ้วน ว่าเป็นไปตามเงื่อนไข และความต้องการของผู้เอาประกันหรือไม่ ก่อนที่ผู้เอาประกัน จะลงลายมือชื่อตกลงยินยอม

ดังนั้น การอ่านข้อมูลสัญญาในกรมธรรม์ อย่างละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน จึงจะส่งผลดีต่อผู้เอาประกัน ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา

 

นอกจากนั้นแล้ว การกรอกเอกสารต่างๆ ของการทำประกัน จะต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมาก และควรกรอกเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการขอทำประกันเท่านั้น

หากเป็นเอกสารอื่นใด นอกเหนือจากนี้ ผู้เอาประกันจะต้องมีการอ่าน ทำความเข้าใจข้อตกลงอย่างถี่ถ้วน ก่อนการลงลายมือชื่อ ที่อาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาด และได้รับผลกระทบ เมื่อถึงเวลาเคลมประกันขึ้นมา

 

อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญ ที่ผู้เอาประกันควรไตร่ตรองให้ดี

กรณีที่ตัวแทนขายประกันมาเสนอประกันต่างๆ ให้กับคุณ

ส่วนมากแล้ว ตัวแทนเหล่านี้จะไม่มีความรู้ที่ลึกพอ แต่จะใช้เพียงข้อดีของประกัน มาโน้มน้าวให้ผู้เอาประกันเกิดการคล้อยตาม และตกลงซื้อประกันโดยประมาท

ส่งผลให้เกิดปัญหาที่ตามมา จนไม่อาจแก้ไขได้ แถมยังต้องเสียเบี้ยประกันไป โดยไม่ได้รับการเคลมอย่างเป็นธรรม
ทำประกันอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ
Scroll to top