นายหน้าประกันภัย กับ ตัวแทนประกันภัย

ตัวแทนประกัน,นายหน้าประกัน

มือใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มทำประกัน และยังอยู่ในช่วงศึกษาข้อมูลอยู่ อาจจะมีความเข้าใจผิดในการเรียกนายหน้าประกันภัย และตัวแทนประกันภัยว่าคือคนๆ เดียวกัน

ซึ่งในความจริงแล้วเป็นความเข้าใจผิด เพราะการทำงานและตำแหน่งหน้าที่ของสองตำแหน่งนี้ อาจจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง แต่ว่าไม่ใช่คนๆ เดียวกันอย่างแน่นอน

 

สำหรับความเหมือนกันของนายหน้า และตัวแทนประกัน

ก็คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยง หรือเป็นตัวกลางในการประสานงานให้เกิดการทำประกันขึ้น ระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกันภัย 

ส่วนในความแตกต่างระหว่างสองอาชีพนี้ก็คือ

นายหน้าประกันภัย

จะไม่ใช่ผู้ที่มาจากบริษัทประกันภัยโดยตรง ไม่มีสังกัดในการทำงาน แต่เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือ ชี้แนะการทำประกันกับบริษัทต่างๆ หรือเป็นตัวแทน ที่จะทำหน้าที่แทนผู้เอาประกัน จนเสร็จสิ้นกระบวนการ

ตัวแทนประกันภัย

จะเป็นผู้ที่มีสังกัดอยู่ในบริษัทประกันต่างๆ และทำหน้าที่เสนอขายประกัน ของบริษัทของตนเอง ให้กับประชาชนที่สนใจ

 

 

ส่วนในความแตกต่างด้านอื่นๆ ที่แยกย่อยออกมาได้นั้น แบ่งออกเป็น

 

1. นายหน้าประกันภัย

นายหน้าประกันภัย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโบรคเกอร์ เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา หรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่อิสระ ไม่ขึ้นตรงกับบริษัทประกันแห่งใด และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของใครทั้งสิ้น

จะมีหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของประกันภัย ที่เราต้องการทราบให้เราได้พิจารณา มีการแนะนำข้อดีข้อเสีย เหมาะสำหรับผู้เอาประกันที่ยังเป็นมือใหม่ และไม่มีความรู้ หรือไม่มั่นใจว่า ตนเองจะเลือกประภัยที่เหมาะสมให้กับตนเองได้

 

ซึ่งตัวนายหน้าประกัน จะต้องมีใบรับรองในการทำหน้าที่นี้ของตนเอง ดังนั้น นายหน้าจะต้องมีการศึกษาถึงระบบการทำงาน ของประกันภัยอย่างถี่ถ้วน

มีความรู้ เชี่ยวชาญ และสามารถเข้าใจถึงเรื่องของประกันต่างๆ ที่ผู้เอาประกันต้องการทราบได้อย่างละเอียดชัดเจน ครอบคลุมทุกๆ ข้อสงสัยได้เป็นอย่างดี

 

นายหน้าประกันภัย จึงจำเป็นต้องเป็นคนที่มีความรู้ มากกว่าตัวแทนประกันเป็นอย่างมาก ซึ่งค่าตอบแทนที่นายหน้าจะได้รับ มาจากการตกลงกัน ระหว่างผู้เอาประกันและนายหน้าเอง

ซึ่งผู้เอาประกัน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม พร้อมกับที่นายหน้าประกัน จะทำหน้าที่ของตนเอง ตั้งแต่การแนะนำการทำประกัน ไปจนถึงการตกลงทำสัญญากรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกัน

 

2. ตัวแทนประกันภัย

ตัวแทนประกันภัย จะเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น เป็นผู้ที่ขึ้นตรงกับบริษัทประกันภัยของตนเอง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้แก่บริษัท ได้รับเงินค่าตอบแทนจากเงินทุนของตัวบริษัทประกันเอง และดำเนินการต่างๆ โดยใช้เงินทุนของบริษัทร่วมด้วยอีกทางหนึ่ง

โดยหน้าที่ของตัวแทนนั้น จะทำการชักชวนให้ผู้คน หันมาทำประกันกับบริษัทของตนเอง

ตัวแทนเหล่านี้ อาจจะศึกษารายละเอียดต่างๆ ของประกันภัยเพียงแค่ผิวเผิน ทำให้การสื่อสารที่ส่งต่อไปยังผู้เอาประกัน บางครั้งเกิดความผิดพลาด หรือไม่เป็นไปตามที่บริษัทประกันระบุเอาไว้ได้

 

สรุปแล้ว สำหรับผู้ที่ต้องการทำประกันภัย อาจจะต้องลองพิจารณาให้รอบคอบว่า ก่อนทำประกัน เราควรเลือกทำประกันโดยใช้ตัวแทนเป็นคนจัดการเรื่องให้ หรือจะใช้นายหน้าในการดำเนินการ

นั่นก็ขึ้นอยู่ตามดุลยพินิจ และความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทำประกันของเราเองด้วย
นายหน้าประกันภัย กับ ตัวแทนประกันภัย
Scroll to top