ประกันที่เหมาะสมสำหรับคนวัยทำงาน

ประกันสำหรับคนวัยทำงาน

วัยทำงานเป็นช่วงวัยที่ชีวิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง แตกต่างไปจากของการเป็นเด็กอย่างแน่นอน เป็นการเริ่มต้นของการเติบโตและเรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่ มีหน้าที่ มีเงินเดือนเป็นของตนเอง พร้อมๆ กับภาระต่างๆ ที่เข้ามามากขึ้นจากเดิม

และในช่วงแรกของการเริ่มต้นทำงาน อาจจะต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆ มากมายอยู่บ้างพอสมควร โดยเฉพาะรายได้ที่ยังไม่คงที่ ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากนัก

 

อีกทั้งบางคน ก็เริ่มมีความสนใจในการทำประกันต่างๆ แต่อาจจะกลัวว่า ตนเองไม่มีเบี้ยประกันมากพอที่จะจ่าย หรือไม่รู้ว่าควรจะทำประกันประเภทไหน สำหรับในช่วงของการเริ่มต้นทำงานแบบนี้หากเราลองวิเคราะห์ให้ดีว่า เมื่อเราเข้าสู่วัยทำงาน เราจะต้องพบเจอกับความเสี่ยงประเภทไหนมากที่สุด ซึ่งคนวัยทำงานส่วนมากจะต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ขับรถยนต์ หรือนั่งรถโดยสารออกไปทำงานทุกๆ วัน ต้องพบเจอกับอันตรายความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอ

 

ดังนั้น ประกันภัยที่เหมาะสมกับวัยนี้ก็คือ การทำ “ประกันอุบัติเหตุ”

ที่จะช่วยบรรเทาความเสี่ยง จากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้บนท้องถนน ที่เราไม่สามารถจะคาดเดาได้

และเมื่อใดก็ตาม ที่อุบัตินั้นรุนแรงจนเราไม่สามารถกลับไปทำงานได้ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก็อาจจะทำให้เราขาดรายได้ เกิดทุพลภาพ พิการ หรือเสียชีวิต

จนส่งผลกระทบต่อชีวิต และคนภายในครอบครัว ที่เราต้องดูแลอยู่ หรืออาจจะทำให้เราขาดรายได้ ในระหว่างการรักษาตัว เป็นผลกระทบต่อฐานะทางการเงินได้

 

นอกจากนั้น สำหรับคนที่มีรถยนต์เป็นของตนเอง

เมื่อต้องใช้มันออกไปทำงานนอกบ้านทุกๆ วัน แน่นอนว่าย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่ทุกเวลา

การทำ “ประกันภัยรถยนต์” เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนทำงาน เพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

หากแม้ไม่กระทบกับร่างกายของเรา หรือไม่ได้รับบาดเจ็บ รถยนต์ของเราก็อาจจะต้องมีการซ่อมแซมบ้าง เพื่อไม่ให้เราเสียรายได้ และต้องเสียเงินทองที่ไม่ใช่จำนวนน้อยๆ ในการซ่อมรถ จนอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของเราเป็นอย่างมากได้

 

ซึ่งการทำประกันรถยนต์นั้น จะแบ่งออกเป็น ภาคบังคับและภาคสมัครใจ

โดยภาคบังคับ ก็คือการทำ พร.บ. ตามกฎหมายที่บังคับเอาไว้ว่า ผู้ที่มีรถยนต์จะต้องทำกันทุกคน

ส่วนภาคสมัครใจ เป็นการประกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมมากขึ้น เราจะทำหรือไม่ทำก็ได้ แต่ถ้าหากผู้ขับรถรู้สึกว่า ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเอง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ก็อาจจะลองพิจารณาทำเอาไว้ ตามความเหมาะสมได้เช่นกัน

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนการเลือกซื้อประกันต่างๆ สำหรับในวัยทำงานนี้ อย่าลืมที่จะดูฐานเงินเดือนของตนเองให้ดีเสียก่อน เพราะประกันบางประเภท ก็มีราคาเบี้ยที่สูงจนเราไม่สามารถจ่ายได้

ดังนั้น ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนเลือกซื้อ เพื่อจะได้ประกันที่คุ้มค่า และคุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายไป
ประกันที่เหมาะสมสำหรับคนวัยทำงาน
Scroll to top