ประโยชน์ของการทำประกันชีวิต

หนึ่งในรูปแบบของการวางแผนการเงินของเราในปัจจุบัน นอกจากการออมเงินในธนาคารแล้ว ยังมีการออมเงินในรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นมาอีกมากมาย

ซึ่งช่วยให้เราสามารถวางแผนการเงิน ในแบบที่เราต้องการให้เป็น ในอนาคตของเราได้หลายทางมากขึ้น 

และหนึ่งในการออมที่เราเริ่มหันมาสนใจกันมากขึ้นก็คือ การทำประกันชีวิต ที่มีข้อดีตรงที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างวินัยในการออมได้ และยังช่วยคุ้มครองชีวิตของเรา ให้มีคุณภาพดีขึ้นมาได้อีกด้วย

 

การทำประกันนั้นจำเป็นหรือไม่?

หลายคนอาจจะสงสัยว่า การทำประกันชีวิตในความเป็นจริงแล้ว มีความจำเป็นมากน้อยเพียงไหนกับเรา เป็นรูปแบบของธุรกิจอย่างหนึ่ง ที่สร้างขึ้นมาเพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเองเป็นหลักหรือไม่

ทำไปแล้วหากเกิดปัญหาขึ้นมาในอนาคต อย่างกรณีที่เราไม่สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันได้ตามกำหนด ก็อาจจะทำให้เราสูญเสียเงินสะสมตลอดเวลาที่ผ่านมา และการคุ้มครองที่เป็นโมฆะ

จึงทำให้ผู้คนจำนวนหนึ่งมองว่า การทำประกันเป็นรายจ่ายส่วนเกิน และเป็นภาระฟุ่มเฟือย ที่ไม่ได้มีความจำเป็นกับชีวิตเรามากมายเท่าใดนัก

 

การทำประกันชีวิต

อาจจะถูกมองว่าเป็นความสิ้นเปลือง ที่ทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้นได้

ในกรณีที่เรามีการเลือกทำประกัน โดยไม่คำนึงถึงรายได้ของตนเอง และเลือกประเภทของประกันที่ดูไม่เหมาะสมกับตนเอง

หรือแม้กระทั่งการเลือกประกันชีวิต ที่มีความคุ้มครองมากเกินความจำเป็น จนทำให้เราต้องจ่ายเบี้ยประกันสูง

เมื่อเกิดเหตุให้การหมุนเวียนเงินขัดข้อง ส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการจ่ายเบี้ยประกันได้อย่างต่อเนื่อง ก็อาจจะส่งผลให้เราต้องถูกเพิกถอนสัญญากรมธรรม์ เสียสิทธิ และสูญเงินที่สะสมเอาไว้ไปโดยเปล่าประโยชน์

 

ดังนั้น การทำประกัน อาจจะไม่ใช่ความจำเป็นที่จะต้องทำเสมอไป

เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเฉพาะบุคคล ว่าตนเองมีความสามารถเพียงพอ ไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนในการจ่ายเบี้ยประกันหรือไม่

เราควรเลือกทำประกัน โดยไม่จำเป็นต้องคุ้มครอง ครอบคลุมความเสี่ยงทุกอย่างในชีวิตเราเสมอไป แต่เราควรทำประกันในรูปแบบจำกัด หรือมีความพอดี เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงอันเป็นเหตุสุดวิสัย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้

โดยเฉพาะผู้ที่เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว เป็นหัวหน้าครอบครัว ที่ต้องคอยดูแลสมาชิกภายในบ้าน การทำประกันชีวิต จะถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคง

เมื่อตนเองเสียชีวิตไป ก็จะได้ไม่ทำให้คนข้างหลังเดือดร้อน ช่วยให้พวกเขามีเงินก้อน ที่จะนำไปสร้างชีวิตต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง

 

ฉะนั้นแล้ว การทำประกันชีวิต จะสิ้นเปลืองหรือเกิดประโยชน์ ขึ้นอยู่กับผู้ทำประกัน

ว่าตนเองมีความสามารถในการบริหารการเงินของตนเอง ได้มากน้อยเพียงไหน

รวมไปถึงการเลือกซื้อกรมธรรม์ ที่เหมาะสมกับตนเองได้มากที่สุด ก็จะทำให้การทำประกันชีวิต เป็นการวางแผนการออมเงินที่ดีได้เช่นกัน