ประกันชีวิต ประโยชน์หรือสิ้นเปลือง

ประโยชน์ของการทำประกันชีวิต

หนึ่งในรูปแบบของการวางแผนการเงินของเราในปัจจุบัน นอกจากการออมเงินในธนาคารแล้ว ยังมีการออมเงินในรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นมาอีกมากมาย

ซึ่งช่วยให้เราสามารถวางแผนการเงิน ในแบบที่เราต้องการให้เป็น ในอนาคตของเราได้หลายทางมากขึ้น

 

และหนึ่งในการออมที่เราเริ่มหันมาสนใจกันมากขึ้นก็คือ การทำประกันชีวิต ที่มีข้อดีตรงที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างวินัยในการออมได้ และยังช่วยคุ้มครองชีวิตของเรา ให้มีคุณภาพดีขึ้นมาได้อีกด้วย 

การทำประกันนั้นจำเป็นหรือไม่?

หลายคนอาจจะสงสัยว่า การทำประกันชีวิตในความเป็นจริงแล้ว มีความจำเป็นมากน้อยเพียงไหนกับเรา เป็นรูปแบบของธุรกิจอย่างหนึ่ง ที่สร้างขึ้นมาเพื่อหาประโยชน์ให้กับตนเองเป็นหลักหรือไม่

ทำไปแล้วหากเกิดปัญหาขึ้นมาในอนาคต อย่างกรณีที่เราไม่สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันได้ตามกำหนด ก็อาจจะทำให้เราสูญเสียเงินสะสมตลอดเวลาที่ผ่านมา และการคุ้มครองที่เป็นโมฆะ

จึงทำให้ผู้คนจำนวนหนึ่งมองว่า การทำประกันเป็นรายจ่ายส่วนเกิน และเป็นภาระฟุ่มเฟือย ที่ไม่ได้มีความจำเป็นกับชีวิตเรามากมายเท่าใดนัก

 

การทำประกันชีวิต

อาจจะถูกมองว่าเป็นความสิ้นเปลือง ที่ทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้นได้

ในกรณีที่เรามีการเลือกทำประกัน โดยไม่คำนึงถึงรายได้ของตนเอง และเลือกประเภทของประกันที่ดูไม่เหมาะสมกับตนเอง

หรือแม้กระทั่งการเลือกประกันชีวิต ที่มีความคุ้มครองมากเกินความจำเป็น จนทำให้เราต้องจ่ายเบี้ยประกันสูง

เมื่อเกิดเหตุให้การหมุนเวียนเงินขัดข้อง ส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการจ่ายเบี้ยประกันได้อย่างต่อเนื่อง ก็อาจจะส่งผลให้เราต้องถูกเพิกถอนสัญญากรมธรรม์ เสียสิทธิ และสูญเงินที่สะสมเอาไว้ไปโดยเปล่าประโยชน์

 

ดังนั้น การทำประกัน อาจจะไม่ใช่ความจำเป็นที่จะต้องทำเสมอไป

เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเฉพาะบุคคล ว่าตนเองมีความสามารถเพียงพอ ไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนในการจ่ายเบี้ยประกันหรือไม่

เราควรเลือกทำประกัน โดยไม่จำเป็นต้องคุ้มครอง ครอบคลุมความเสี่ยงทุกอย่างในชีวิตเราเสมอไป แต่เราควรทำประกันในรูปแบบจำกัด หรือมีความพอดี เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงอันเป็นเหตุสุดวิสัย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้

โดยเฉพาะผู้ที่เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัว เป็นหัวหน้าครอบครัว ที่ต้องคอยดูแลสมาชิกภายในบ้าน การทำประกันชีวิต จะถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคง

เมื่อตนเองเสียชีวิตไป ก็จะได้ไม่ทำให้คนข้างหลังเดือดร้อน ช่วยให้พวกเขามีเงินก้อน ที่จะนำไปสร้างชีวิตต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง

 

ฉะนั้นแล้ว การทำประกันชีวิต จะสิ้นเปลืองหรือเกิดประโยชน์ ขึ้นอยู่กับผู้ทำประกัน

ว่าตนเองมีความสามารถในการบริหารการเงินของตนเอง ได้มากน้อยเพียงไหน

รวมไปถึงการเลือกซื้อกรมธรรม์ ที่เหมาะสมกับตนเองได้มากที่สุด ก็จะทำให้การทำประกันชีวิต เป็นการวางแผนการออมเงินที่ดีได้เช่นกัน
ประกันชีวิต ประโยชน์หรือสิ้นเปลือง
Scroll to top