ประกันอุบัติเหตุคืออะไร แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ทำประกันอุบัติเหตุ

การทำประกันอุบัติเหตุ ก็คือการที่เราจะได้รับความคุ้มครอง ในฐานะผู้เอาประกัน เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อันเกิดจากอุบัติเหตุ จนทำให้เกิดความเสียหายและบาดเจ็บ

จะช่วยให้เรามั่นใจว่า เราจะได้รับความคุ้มครอง ช่วยแบ่งเบาภาระในด้านค่าใช้จ่าย ตั้งแต่อาการบาดเจ็บ การเข้าออกโรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล

ในกรณีทุพลภาพ ไปจนถึงเสียชีวิต ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์ ก็จะเป็นคนได้รับเงินชดเชยจากผู้รับประกัน 

การประกันอุบัติเหตุแบ่งออกเป็น 3 กรมธรรม์ คือ

 

1. กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับการคุ้มครองแบบรายบุคคล

2. กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม สำหรับการคุ้มครองกลุ่ม ในลักษณะเดียวกันที่รวมตัวกัน

3. กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนและนักศึกษา สำหรับการคุ้มครองนักเรียนนักศึกษา ตามที่ทางสถาบันการศึกษา ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้

 

 

ในส่วนของค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ

อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

1. กลุ่มคนที่เข้าทำประกัน

หากการทำประกัน มีลักษณะเป็นแบบกลุ่ม จะมีค่าทำประกันที่ราคาถูกกว่าแบบเดี่ยว และยิ่งมีจำนวนคนมาก ก็จะยิ่งช่วยลดค่าเบี้ยประกันให้ถูกลงไปอีก

โดยทางบริษัทประกันภัย อาจจะคิดตามเปอร์เซ็นต์ เช่น กรณีจำนวนคนทำประกันแบบกลุ่ม ประมาณ 20-50 คน ก็อาจจะมีค่าลดหย่อนเบี้ยประกันอยู่ที่ 10% และถ้าหากกลุ่มคนมีมากถึง 200 -300 คน ก็อาจจะมีเบี้ยประกันที่ลดหย่อนสูงถึง 25%

 

2. ลักษณะของอาชีพ

โดยจะมีมาตรฐานการแบ่งอาชีพออกเป็น

2.1. อาชีพชั้นที่ 1 สำหรับพวกที่ทำงานในสำนักงาน

2.2. อาชีพชั้นที่ 2 สำหรับพวกที่ทำงานกลางแจ้ง

2.3. อาชีพชั้นที่ 3 สำหรับพวกที่ทำงานในด้านการช่าง การผลิตที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องจักรขนาดใหญ่

 

3. อายุของผู้เอาประกัน

โดยมากแล้ว ยิ่งมีอายุมากขึ้น ค่าประกันอุบัติเหตุก็อาจจะแพงขึ้น โดยเฉพาะคนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

 

4. ลักษณะของการคุ้มครอง ที่ผู้เอาประกันเลือก

ในแต่ละประกันอุบัติเหตุ จะมีการคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป ให้เราเลือกตามความเหมาะสม

ค่าเบี้ยประกันจะสูง ก็ต่อเมื่อมีลักษณะการคุ้มครอง ที่ควบคุมความเสี่ยงมาก ซึ่งทางผู้เอาประกันจะต้องตรวจสอบให้ดีว่า ตนเองควรจะเลือกความคุ้มครองแบบไหน

เพราะหากเลือกประกันที่ไม่เหมาะกับตนเอง ก็อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบ หรือไม่คุ้มค่ากับค่าเบี้ยประกันที่เสียไป

 

5. ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเงินเอาประกัน

เนื่องจากเบี้ยประกัน จะมีการแปรผันตรงกับค่าสินไหมทดแทน หากเราเลือกความคุ้มครองที่สูงเกินไป โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ ก็จะทำให้เราต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันสูงตาม ไปโดยเสียเปล่า

 

ทั้งนี้ การเลือกประกันอุบัติเหตุ อย่าลืมนึกถึงความเสี่ยงแต่ละวันที่เราต้องพบเจอ ว่าเรามีโอกาสจะเจอกับอุบัติเหตุในด้านใดมากที่สุด

และอย่าลืมมองหาโรงพยาบาลในเครือที่ใกล้บ้าน เพื่อความสะดวกในการรับเงินประกัน โดยไม่ต้องเดือดร้อน สำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนนั่นเอง
ประกันอุบัติเหตุคืออะไร แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
Scroll to top