มารู้จักกับการประกันภัยแบบเจาะลึก

รู้จักกับประกันภัยแบบต่างๆ

ตอนนี้ ไม่ว่าจะมองไปทางไหน เราก็มักพบเจอกับโฆษณาของบริษัทประกันภัย ซึ่งมีอยู่มากมายหลากหลาย และผุดขึ้นอย่างต่อเนื่องราวกับดอกเห็ด

อีกทั้งยังมีโปรโมชั่น ลดแลกแจกแถมต่างๆ มากมายที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้น เป็นตัวดึงดูดเราให้หันหน้ามาทำประกัน โดยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกับความเป็นมาที่แท้จริง หรือความหมายของประกันที่แน่ชัด

ซึ่งความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในหลายๆ อย่างก็อาจจะทำให้เราเสียรู้นายหน้าขายประกัน จนเสียเปรียบในเรื่องของการคุ้มครองต่างๆ ของเราได้ 

ก่อนการทำประกันอะไรก็ตามแต่ เราต้องทราบเสียก่อนว่า

ประกัน หมายถึง วิธีการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา

ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ ทางบริษัทประกันจะทำหน้าที่เป็นผู้รับความเสี่ยงแทนเรา เมื่อเกิดความเสียหายใดๆ ตามที่ทางบริษัทระบุเอาไว้

ทางบริษัทประกันก็จะจ่ายเงินให้กับเรา เป็นค่าคุ้มครองความเสี่ยง ซึ่งเราเรียกกันว่า “สินไหมทดแทน” ตามการคุ้มครองที่ระบุเอาไว้ใน “ใบกรมธรรม์” ซึ่งเป็นใบที่เราและทางบริษัทจะต้องถือไว้คนละฉบับ เปรียบเสมือนหนังสือสัญญา และข้อตกลงระหว่างเราและตัวบริษัทประกัน

ส่วนเรา ที่บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ ก็จะถูกเรียกว่า “ผู้เอาประกัน”

 

การทำประกันจะเกิดขึ้นได้ ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งหมด 3 อย่าง

คือ มีผู้รับประกันก็คือบริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันหรือผู้ที่ถือกรมธรรม์ และผู้รับประโยชน์

ซึ่งการทำประกันนั้น ผู้รับประกันจะต้องมีการพิจารณาซึ่งความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวบุคคล ทรัพย์สิน หรือแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลใดๆ เสียก่อน

จากนั้น จะมีการกำหนดค่า “เบี้ยประกัน” ซึ่งเป็นค่าที่ผู้เอาประกัน จะต้องจ่ายให้กับทางบริษัทประกันตามกำหนด เปรียบเสมือนค่าตอบแทน ที่ทางบริษัทรับความเสี่ยงไปแทนเรา

 

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการทำประกันแบบที่ผู้เอาประกันสามารถแบ่งความเสี่ยงมาไว้กับตัวเองได้อีกส่วนหนึ่ง

ซึ่งจะเป็นการช่วยให้การจ่ายเบี้ยประกันมีราคาที่ถูกลง

ทางบริษัทผู้รับประกัน ยังสามารถที่จะปฏิเสธความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หากว่าเป็นไปไม่ตามเงื่อนไข หรือมีความเสี่ยงเกินไปกว่าที่ตกลงกันเอาไว้ตามกรมธรรม์

ในกรณีนี้นี่เอง ที่ผู้เอาประกันก็สามารถจะจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มอีกเป็นพิเศษ เพื่อช่วยให้เกิดการคุ้มครองความเสี่ยง ที่คิดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้มีความครอบคลุมได้มากขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม การทำประกันนั้น ผู้เอาประกันต้องรู้จักที่จะไตร่ตรองถึงเงื่อนไขต่างๆ อย่างรอบคอบ ก่อนการทำประกันทุกครั้ง

ต้องศึกษาถึงรายละเอียด ความเสี่ยงต่างๆ ควรประเมินให้ดี เพื่อให้เราสามารถเลือกซื้อประกัน ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ และเพื่อให้เราไม่เสียเปรียบ และต้องจ่ายเบี้ยประกันที่แพงเกินไปอย่างไม่มีประโยชน์
มารู้จักกับการประกันภัยแบบเจาะลึก
Scroll to top