วางแผนการทำประกันให้ราบรื่น

วางแผนการทำประกัน

เมื่อชีวิตเราเผชิญกับโลกกว้าง มาจนถึงในวัยหนึ่งแล้ว หลายคนก็อาจจะกำลังมองหาความมั่นคง ทั้งจากการทำงาน เพื่อวางแผนอนาคตทางการเงินให้กับตนเอง

นอกจากนั้น เราอาจจะต้องพบเจอกับอนาคตที่ไม่แน่นอน อันเกิดขึ้นมาจากความเสี่ยงภัยต่างๆ เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการคาดเดาของเรา

อันเป็นความกลัวภายในใจของเราลึกๆ ที่ไม่อาจจะทราบได้ว่า ปัญหาเหล่านั้นจะเข้ามาเมื่อใด และจะส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของตนเองมากน้อยเพียงใด 

เพราะฉะนั้นแล้ว เราจึงมีทางเลือกโดยการทำประกันต่างๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนทั้งหลาย ให้กระทบกับวิถีชีวิตของเราได้น้อยที่สุด

อีกทั้งยังจะช่วยให้สภาพคล่องทางการเงินของเรา ดำเนินไปอย่างราบรื่นอีกด้วย

 

หากเราคิดจะเริ่มทำประกันตั้งแต่ตอนนี้ เราจะต้องเข้าใจก่อนว่า

 

ประกันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ

 

1. ประกันชีวิต

เป็นรูปแบบของการประกัน ที่จะช่วยคุ้มครองเกี่ยวกับชีวิตของเรา โดยมีการกำหนดค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นวงเงินประกันจำนวนหนึ่งๆ ตามที่ตกลงกันเอาไว้กับทางผู้รับประกัน

ทั้งนี้ รูปแบบการประกันชีวิต ยังสามารถครอบคลุมได้ ทั้งเหตุอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย เข้าโรงพยาบาล ทุพลภาพ ไปจนถึงการเสียชีวิต

โดยผู้เอาประกัน สามารถเลือกความครอบคลุมได้ ตามความเหมาะสมด้วยตนเอง

 

2. ประกันวินาศภัย

เป็นรูปแบบของการประกัน ที่คุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของผู้เอาประกัน หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากคู่กรณี

โดยทรัพย์สินที่เสียหาย ทางผู้รับประกันจะเป็นคนพิจารณามูลค่า และจ่ายค่าชดเชยให้ตามความเป็นจริง

โดยมีข้อยกเว้นว่า จะต้องไม่เกินมากไปว่าเงินทุนประกันที่ระบุเอาไว้ โดยรูปแบบการประกันชนิดนี้ จะสามารถครอบคลุมตั้งแต่ การประกันรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง การประกันการขนส่ง

รวมไปถึงการประกันเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตามแต่ผู้เอาประกันต้องการจะเลือกซื้อ

 

ส่วนการเริ่มต้นเลือกทำประกันนั้น

จะต้องขึ้นอยู่กับผู้เอาประกันว่า มีวัตถุประสงค์ในการทำประกันเพื่ออะไร ต้องการวงเงินในการทำประกันมากน้อยแค่ไหน มีความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกัน อย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัญญาได้หรือไม่

พร้อมทั้งต้องวางแผนว่า อายุสัญญาที่ใช้ในการคุ้มครองนั้น ต้องการให้คุ้มครองนานแค่ไหน และประกันที่เลือกซื้อนั้น สามารถจะคุ้มครองความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตรงกับที่พิจารณาเอาไว้ได้หรือไม่

หากเราเลือกทำประกันได้อย่างเหมาะสมแล้ว ก็จะช่วยให้เราสามารถลดความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมกับการได้รับเงินชดเชย ได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่า กับเงินประกันที่ต้องจ่ายไป

 

สรุปแล้ว การเริ่มต้นทำประกันใดๆ ก็ตาม ผู้เอาประกันจำเป็นจะต้องมีการวางแผน ลักษณะของประกันที่ต้องการทำเอาไว้ให้ดี

เพราะจะช่วยให้ผู้เอาประกัน สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และป้องกันเหตุสุดวิสัยต่างๆ ได้อย่างตรงจุดมากขึ้นนั่นเอง
วางแผนการทำประกันให้ราบรื่น
Scroll to top