เมื่อประกันชีวิตไม่ยอมจ่ายสินไหม จะทำอย่างไรดี

เมื่อประกันชีวิตไม่ยอมจ่ายสินไหม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการเริ่มทำประกันภัยกันเพิ่มมากขึ้น ดูเหมือนว่าในแต่ละปี จะเกิดปัญหาของการที่บริษัทประกัน ไม่ยอมจ่ายชดเชยค่าสินไหม ให้กับผู้เอาประกันอยู่หลายกรณี

ซึ่งส่วนหนึ่ง อาจจะมาจากความไม่รู้ของผู้เอาประกันเอง ในเรื่องของข้อตกลงภายในสัญญากรมธรรม์ หรือเป็นผู้เอาประกันมือใหม่

ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ได้ดี จนเกิดปัญหาเดือดร้อนตามมา เมื่อตนเองไม่ได้รับเงินค่าทดแทน 

ดังนั้น ผู้เอาประกัน จำเป็นจะต้องมีการศึกษา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำประกัน และเงื่อนไขคุ้มครอง รวมไปถึงข้อยกเว้นต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จนทำให้ถูกบริษัทประกันภัย ปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมเอาได้

 

เมื่อเรามองในมุมของบริษัทประกันชีวิต

การทำประกันของผู้เอาประกัน และการเกิดเหตุ อุบัติเหตุ ปัญหาสุขภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมอยู่ในการคุ้มครองของบริษัทประกัน ที่จะต้องจ่ายให้แล้ว

บริษัทประกัน จะต้องจ่ายค่าชดเชยค่าสินไหม ให้กับผู้เอาประกันอย่างแน่นอน โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ หากเป็นไปตามสัญญาในกรมธรรม์

นอกจากปัญหาความไม่พอใจ ของการประเมินค่าเสียหาย ทำให้ผู้เอาประกันไม่ได้รับค่าชดเชย เป็นไปตามที่ตนเองต้องการ จึงเกิดความขัดแย้งขึ้นเท่านั้น

 

แต่ในกรณีที่ผู้เอาประกัน ได้รับการปฏิเสธค่าสินไหมนั้น

ก็เป็นเพราะกรณีข้อยกเว้นต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลดังต่อไปนี้

 

1. เมื่อผู้เอาประกันฆ่าตัวตาย

มักจะเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาระหว่างกันแล้วว่า ผู้รับประกันจะไม่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตจากการ

และส่วนมาก จะเป็นเพียงการจ่ายค่าเบี้ยประกันที่จ่ายมาให้ คืนไปเท่านั้น

 

2. เมื่อกรมธรรม์สิ้นอายุการคุ้มครอง

ซึ่งหมายถึงการที่ผู้เอาประกันเลิกต่อสัญญา หรือเลิกจ่ายเบี้ยประกันตามกำหนด

ซึ่งหากเกิดกรณีนี้ขึ้น แล้วผู้เอาประกันเกิดเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น

และก่อนที่ทางประกันจะสิ้นสุด ก็จะมีใบแจ้งเตือนมา ให้ผู้เอาประกันเพื่อให้ส่งเบี้ยประกันต่อไป

และหากผู้เอาประกันยังไม่ทำตาม การทำประกันก็ถือว่าสิ้นสุด เป็นโมฆะไปโดยปริยาย

 

3. ผู้เอาประกันพยายามบ่ายเบี่ยงข้อเท็จจริงต่อบริษัทประกัน

โดยการไม่บอกความจริง เพื่อให้ทางประกันจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้

และหากทางบริษัทประกันจับได้ ว่าผู้เอาประกันไม่ได้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ทางบริษัทประกันก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ได้

 

4. กรณีที่ผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้ฆ่าผู้เอาประกัน

กรณีนี้หากตำรวจตรวจสอบ และพบหลักฐานแน่ชัดว่า ผู้รับผลประโยชน์ มีส่วนทำให้ผู้เอาประกันต้องเสียชีวิต เพื่อต้องการเงินประกัน บริษัทประกันก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้

 

เพราะฉะนั้นแล้ว เราจะเห็นได้ว่า ปัญหาการไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน ของบริษัทประกันนั้น เป็นไปตามเงื่อนไขอย่างถูกต้อง

เพียงแต่ผู้เอาประกันจะต้องไม่เล่นแง่ และพยายามศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลในกรมธรรม์ จะได้สามารถป้องกันแก้ไข เพื่อไม่ให้ตนเองอดได้รับค่าสินไหมทดแทนไป อย่างน่าเสียดาย
เมื่อประกันชีวิตไม่ยอมจ่ายสินไหม จะทำอย่างไรดี
Scroll to top