วิธีเลือกซื้อประกันสุขภาพอย่างเหมาะสม

วิธีเลือกทำประกันสุขภาพ

การทำประกัน แม้ว่าจะเป็นวิธีการหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง เป็นวิธีการทางจิตวิทยาที่ทำให้มนุษย์รู้สึกได้ ถึงความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น จากการที่มีผู้อื่นมารับหน้าที่รับความเสี่ยงแทนตัวเอง

แต่อย่างไรก็ตาม การทำประกันมักจะกลายเป็นภาระทางการเงินอย่างหนึ่ง ที่เราจะต้องมีการจ่ายเบี้ยประกันอย่างต่อเนื่อง

 

แต่หากเมื่อมองถึงเรื่องของสุขภาพของเราเองแล้ว การทำประกันเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นและรู้สึกมั่นใจว่าเราจะได้รับการรักษาที่ดีขึ้นนั้น ก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยให้เรารู้สึกสบายใจไร้กังวลได้ ในอนาคตที่อาจจะต้องพบเจอกับโรคภัยที่ซ่อนตัวอยู่



 

การทำประกันสุขภาพในปัจจุบัน

มีความหลากหลายรูปแบบ ให้เราได้เลือกซื้ออยู่มากพอสมควร จนทำให้ใครหลายๆ คนมึนงงว่าควรจะซื้อแบบไหนที่เหมาะกับตนเอง และไม่เป็นการสร้างภาระอันไม่คุ้มเสีย ให้กับตนเองมากจนเกินไป

 

ทั้งนี้ เราต้องเข้าใจเสียก่อนว่า การทำประกันสุขภาพนั้นเราทำเพื่ออะไร และโดยทั่วไปเป้าหมายของการทำประกันสุขภาพก็คือ การลดค่าใช้จ่ายเมื่อยามเจ็บป่วยและต้องเข้าโรงพยาบาล เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและไม่ทันได้ตั้งตัว

ช่วยให้เราสามารถได้รับการรักษาที่ดี แม้ว่าจะต้องเจอกับค่ารักษาที่แพงเกินเอื้อม อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดภาระของผู้อื่น เป็นการรับประกันว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ จะได้รับการดูแลโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

 

วิธีการเลือกประกันสุขภาพที่มีความเหมาะสมกับตัวเรา

เราจะต้องลองมองย้อนกลับไปเมื่อปีที่ผ่านๆมา

ว่าในแต่ละปีเราต้องเสียค่าใช้จ่าย ไปกับการรักษาพยาบาลทางการแพทย์มากน้อยแค่ไหน

ถ้าที่ผ่านมา เป็นเพียงค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทำประกันที่ครอบคลุมมากจนเกินไป

 

จากนั้น ให้เราคิดว่าเมื่อเจ็บป่วยเราจะเข้าโรงพยาบาลที่ไหน

แล้วเลือกลักษณะประกันที่มีความคุ้มครอง เหมาะสมกับความต้องการของเรา และตัวของโรงพยาบาลที่เราต้องการเข้ารับการรักษา

ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักๆ เมื่อมีเหตุให้ต้องนอนโรงพยาบาลก็คือ ค่าห้องพัก ค่าผ่าตัด ซึ่งในส่วนนี้ เราสามารถเลือกเปอร์เซ็นของเงินคุ้มครองเฉพาะโรค ตามที่ระบุเอาไว้ได้

หรือจะเลือกเป็นลักษณะแบบค่าใช้จ่ายตามจริง แต่ไม่เกินตามที่กรมธรรม์แจ้งเอาไว้ รวมไปถึงส่วนของค่ายา ค่าบริการ และอื่นๆ

 

บางประกันยังมีข้อเสนอพิเศษให้เราอีกมากมาย

และมีข้อยกเว้น ที่อาจจะทำให้เราเสียสิทธิ์ในการรักษาได้เช่นเดียวกัน

อย่างเช่น กรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังมานานก่อนการทำประกัน ก็อาจจะถูกปฏิเสธสิทธิ์ขึ้นมาได้ รวมไปถึงการเข้ารับการรักษา โดยไม่ใช่คำแนะนำที่มาจากแพทย์ และการคิดสั้น จนเป็นเหตุให้ต้องเข้าโรงพยาบาล ทางบริษัทประกัน ก็อาจจะปฏิเสธไม่มีการชดเชยค่าสินไหมให้อีกด้วย




วิธีเลือกซื้อประกันสุขภาพอย่างเหมาะสม
Scroll to top