ทำประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุคืออะไร แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

การทำประกันอุบัติเหตุ ก็คือการที่เราจะได้รับความคุ้มครอง ในฐานะผู้เอาประกัน เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อันเกิดจากอุบัติเหตุ จนทำให้เกิดความเสียหายและบาดเจ็บ

Scroll to top