หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

อะไรคือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

การประกันสุขภาพถ้วนหน้า เปรียบเสมือนการช่วยเหลือประชาชนสัญชาติไทยทุกคน ให้มีหลักประกันความมั่นคงในยามเจ็บป่วย ว่าตนเองจะต้องได้เข้ารับการรักษา เมื่อยามจำเป็นได้อย่างเหมาะสม

Scroll to top