ทำประกันหรือฝากเงิน

ควรทำประกัน หรือฝากเงินกับธนาคารดี?

ในปัจจุบัน เรามีวิธีการออมเงินในรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นมาเป็นทางเลือก ให้กับเราเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการออมเงินในแบบของการทำประกัน