เมื่อประกันไม่ยอมจ่าย

เมื่อประกันชีวิตไม่ยอมจ่ายสินไหม จะทำอย่างไรดี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการเริ่มทำประกันภัยกันเพิ่มมากขึ้น ดูเหมือนว่าในแต่ละปี จะเกิดปัญหาของการที่บริษัทประกัน ไม่ยอมจ่ายชดเชยค่าสินไหม ให้กับผู้เอาประกันอยู่หลายกรณี

Scroll to top