เลือกตัวแทนประกัน

เลือกตัวแทนประกันอย่างไรให้ชัวร์

ในปัจจุบัน การเลือกซื้อประกันถือว่ามีความละเอียดอ่อน เพราะเปรียบเสมือนว่า เราต้องการให้ใครสักคนหนึ่ง มาแบกรับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเอาไว้แทน โดยการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประกันไว้ให้ตามข้อตกลง

Scroll to top